by Atelier Devillé

Atelier

Ontwerp / dessin

Klaar vertrekt bij haar ontwerpen altijd vanuit één basisvorm. Vanuit die basisvorm ontwikkelt ze dan een paar handtassen van een zelfde familie. Inspiratie voor die vormen vindt ze bvb in de lijnen van oa. Le Corbusier of in het kubisme en constructivisme. Toch maken Klaar haar handtas- sen zich hier los van en is er geen onmiddellijk verband met die stromingen. Gebouwen, objecten of Kunst in het algemeen kan als voedingsbodem fungeren, maar even goed kan de vrouw in de straat een bron van inspiratie zijn.

 

Klaar dessine toujours ses modèles en partant d’une forme de base. À partir de cette forme de base, elle extrapole alors un petit nombre de sacs à main d'une même famille. Ces formes lui sont notamment inspirées des lignes de Le Corbusier, ou du cubisme et du constructivisme. Les sacs à main de Klaar ne s’en détachent toutefois pas moins, si bien qu’il n’existe pas de lien direct avec ces courants. Des bâtiments, objets ou l’Art en général peuvent servir de terreau, mais la femme de la rue est tout autant source d’inspiration.

 
Over de ontwerpen / les créations

Klaar ontwerpt haar handtassen en accessoires in kwalitatieve materialen: meestal in zacht kalfsleder, soms ook in geiten-, rund- en struisvogelleder of in de mooie vacht van het merino- lam. Zelfs de gelooide huid van rog vormt de basis van een paar exclusieve ontwerpen. Klaar laat het leder voor haar tassen “op maat” looien, kleuren en afwerken bij gespecialiseerde leerlooie- rijen. Zo bepaalt ze zelf dikte, kleur, eindafwerking en beschermlaag van het leer.
De vormgeving is voor Klaar heel belangrijk. Haar ontwerpen zijn daarom sober en uitgepuurd, wars van vluchtige trends. Klaar vertrekt altijd vanuit een strakke en heldere belijning. Dat maakt haar tassen een tikje eigenzinnig, maar stijlvol en luxueus. Ze zijn het resultaat van een door- dachte vormstudie met oog voor functionaliteit en wat een vrouw verwacht van een tas. Design en draagbaarheid staan elkaar niet in de weg.
Op kwaliteit en afwerking is Klaar erg streng. Een handtas moet ook binnenin mooi, stevig en duurzaam zijn. Daarom wordt de binnenkant van elke tas ook in leder uitgewerkt, met een zachte varkenssuède.

 

Klaar crée ses sacs à main et accessoires dans des matériaux de qualité : le plus souvent un magnifique cuir de veau, parfois du cuir de chèvre, de bœuf et d’autruche ou la belle peau lainée de l'agneau mérinos. Même la peau tannée de la raie est à la base de quelques créations exclusives. Klaar fait tanner, teinter et parachever la peau de ses sacs « sur mesure » par des tanneries spécialisées. Elle détermine ainsi elle-même l’épaisseur, la couleur, la finition finale et la couche protectrice du cuir.

L’esthétique revêt pour Klaar une très grande importance. C’est la raison pour laquelle ses créations sont sobres et épurées, antithèse des tendances éphémères. Klaar part toujours d’une ligne sobre et claire. Ses sacs revêtent ainsi une touche d’opiniâtreté, mais avec style et raffinement. Ils sont le fruit d’une étude de forme réfléchie, attentive à la fonctionnalité et aux attentes d’une femme pour son sac. Design et fonctionnalité ne sont pas incompatibles.

Klaar est intransigeante sur la qualité et la finition. Un sac à main doit aussi être beau, robuste et durable à l’intérieur. C’est pourquoi l’intérieur de chaque sac bénéficie également d’une finition cuir grâce à une doublure en suède souple de porc.

 
Realisatie / réalisations

Een ontwerp uit zich uiteindelijk in een detailschets op papier. Daarna wordt die schets ontleed, uitgerekend en omgezet in een patroon. Aan de hand van de patronen worden de onderdelen van de handtassen gesneden uit zorgvuldig gekozen stukken leder. Ook voor de binnenvoering van de tassen wordt ieder patroondeel gesneden uit een zacht en soepel varkenssuède (fijn nubuckleer).
Elk deel afzonderlijk wordt voor de montage grondig voorbereid: er wordt geschalmd, verstevi- ging aangebracht, randen worden gefilteerd. Dan volgt de montage van ritsen, ingewerkte zakjes en slotjes. De handtas wordt nu in zijn geheel in mekaar gezet, en de binnenvoering gemonteerd.
Helemaal afgewerkt is de tas na het branden en kleuren van de buitenranden en het aanbrengen van de laatste fournituren. Nu heeft Klaar een collectiestuk, het prototype van een bepaald model. Op basis hiervan worden alle tassen uit de collectie handmatig gemaakt in het kleine Atelier Devillé in Leuven.
Voor modellen die in een grotere oplage worden uitgebracht, gaan prototype en patronen naar een ambachtelijk atelier van een Vlaamse ondernemer in Tunesië. Deze Tunesische ambachts- lieden, die zijn opgegroeid in een traditie van leer, leveren heel gedetailleerd werk dat streng wordt gecontroleerd door Klaar Devillé zelf. Ambacht en kleinschaligheid zijn in deze context belangrijke kernwoorden. Op deze manier houdt Klaar het hele productieproces persoonlijk onder controle.

 

Le dessin s’exprime finalement dans une esquisse détaillée sur papier. Ensuite, cette esquisse est décomposée, arrangée et transformée en patron. Sur la base des patrons, les éléments constitutifs des sacs à mains sont découpés dans des pièces de cuir soigneusement sélectionnées. Pour la doublure intérieure des sacs également, chaque élément du patron est découpé dans un suède de porc doux et souple (cuir nubuck fin).

Chaque partie individuelle fait l’objet d’une préparation minutieuse pour le montage : L’opération de parage à la main ou à la machine, on applique des renforts, on fait le filet par pression à chaud. Suit ensuite le montage de fermetures éclairs, de poches intégrées et de serrures. Le sac à main est à présent assemblé dans son ensemble et la doublure intérieure montée.

Le sac est entièrement terminé après le finissage extérieur qui porte la touche finale au modèle et l’application des dernières fournitures. Klaar dispose maintenant d’une pièce de collection, le prototype d’un modèle déterminé. Sur cette base, tous les sacs de la collection sont réalisés à la main dans l’atelier Devillé à Louvain.

Pour les modèles diffusés à plus grand tirage, prototype et patrons partent pour l’atelier artisanal d’un entrepreneur belge en Tunisie. Ces artisans tunisiens, élevés dans la tradition du cuir, fournissent un travail très minutieux sur lequel Klaar Devillé exerce personnellement un contrôle très strict. Artisanat et petite échelle sont dans ce contexte d'importants mots clés. C’est ainsi que Klaar peut garder personnellement la maîtrise de l’ensemble du processus de production.